سایت ساز

(انتخاب رده دیگر)
شروع از
1,500,000 ریال
سالانه
وب سایت اتلیه عکاسی و فیملبرداری
شامل
2000مگابایت فضای هاستینگ
یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری
نصب پوسته خبری و تنظیمات اولیه پوسته خبری
ir, co.ir , id.ir . ac.ir
شروع از
1,500,000 ریال
سالانه
پورتال خبری و خبرگزاری 150 هزارتومان
شامل
2000مگابایت فضای هاستینگ
یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری
نصب پوسته خبری و تنظیمات اولیه پوسته خبری
ir, co.ir , id.ir . ac.ir
شروع از
500,000 ریال
آماده سازی+تنظیمات سایت ساز
این بخش اختیاری است در صورتی که کاربر تمایل داشته باشد مطالب اولیه توسط ایده پردازان انجام شود
شروع از
1,000,000 ریال
سالانه
سایت ساز 100هزارتومانی
شامل
7000مگابایت فضای هاستینگ
یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری
ir, co.ir , id.ir . ac.ir
شروع از
500,000 ریال
شش ماهه
سایت ساز 80 هزارتومانی
شامل
3000 مگابایت فضای هاستینگ
یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری
ir , , , co.ir , id.ir . ac.ir
شروع از
350,000 ریال
شش ماهه
سایت ساز 50000تومانی
شامل
2000 مگابایت فضای هاستینگ +2000مگابایت فضای هاست
دامين اي ار رايگان